Tractament del càncer de pell sense cirurgia (teràpia fotodinàmica)

La detecció precoç del càncer de pell permet freqüentment tractar-lo en les seves fases més inicials, quan encara no presenta poder de penetració més enllà de la pell. En aquests casos, el seu diagnòstic es facilita mitjançant l’ús de l’epiluminiscència digital i és possible tractar-los amb una aproximació no quirúrgica (sense necessitat de cirurgia). Els carcinomes basocel.lulars i escatosos més superficials poden ser eliminats completament mitjançant un procediment no quirúrgic denominat teràpia fotodinàmica.

Aquesta consisteix en l’aplicació d’una crema específica sobre les lesions a tractar i que penetrarà només a les cèl·lules malignes. Aquestes cèl·lules malignes tractades, si són il·luminades amb la llum de la làmpada de teràpia fotodinàmica, poden ser eliminades completament respectant les cèl·lules sanes de la pell. La teràpia fotodinàmica és una eina d’última generació que permet destruir les cèl·lules malignes d’un tumor superficial sense que la pell circumdant pateixi i sense la necessitat que el pacient se sotmeti a una intervenció quirúrgica que pot resultar estressant i que genera una cicatriu a l’àrea tractada.

La teràpia fotodinàmica és una tècnica que es realitza de forma ambulatòria (sense ingrés) a les instal·lacions de la clínica dermatològica: el procediment consisteix en l’aplicació d’un fàrmac tòpic que es deixa actuar durant 3 hores, i la posterior il·luminació de la lesió amb una làmpada mèdica durant uns minuts. Habitualment són necessàries dues sessions per curar definitivament el tumor cutani tractat.

Videos