• implant capilar, caiguda de cabell, calvicie, solucionar la alopecia
  • perdua de cabell, caiguda de cabell, cabell postpart, caiguda cabell dona, solucionar la caiguda de cabell
  • implant capilar, caiguda de cabell, calvicie, solucionar la alopecia
  • perdua de cabell, caiguda de cabell, cabell postpart, caiguda cabell dona, solucionar la caiguda de cabell

Caiguda de cabell

La caiguda de cabell és una consulta molt freqüent tant en homes com en dones dins de la visita habitual del dermatòleg.

Les dones acostumen a preguntar per la pèrdua de cabell, mentre que els homes demanen més per la calvície. Això es fa molt més evident en èpoques de l’any on hi ha una més gran facilitat per a la caiguda de cabell com és durant l’època d’estiu, tardor i primavera. Pel contrari, a l’hivern, hi ha moltes menys consultes sobre aquest tema.

Al nostre consultori, realitzem els següents tractaments individualitzats:

  • Tractaments amb aminoàcids
  • Infiltracions capil·lars amb aire comprimit
  • Injeccions intracapil.lars
  • Factors de creixement (PRP)
  • Trasplantament capil·lar pèl a pèl

Les causes principals:

Aquí s’ha de diferenciar entre la caiguda de cabell masculina i femenina. En els homes entre 18 i 30 anys, la causa més freqüent és l’hereditària, l’anomenada alopècia androgenètica. Es ben conegut que hi ha famílies en que gairebé tots els membres barons d’una forma més intensa o menys tenen una pèrdua de cabell característica i que tothom coneix. Per contra en les dones, les caigudes de cabell de tipus hereditari són molt poc freqüents. Venen donades per dones de la família que tenen el mateix problema. Es a dir, la calvície masculina no l’hereten les filles dels homes afectats. La causa més habitual en les dones és una combinació de circumstàncies que s’hi van ajuntant. Aquestes son trastorns menstruals, carències vitamíniques especialment de ferro, problemes de tiroides com l’hipotiroïdisme, trastorns emocionals i l’estrès. Tot això, provoca, en algun moment, que totes aquestes causes soles o en combinació puguin induir una pèrdua exagerada de cabell. Si no es compensen amb una sortida de cabell proporcional, la dona aprecia una progressiva pèrdua de volum capil·lar. Naturalment, els homes també poden patir l’efecte de l’estrès i les emocions, però malauradament per a ells i a diferència de les dones el cabell que cau per aquest motiu difícilment es recupera.

Quins són els tractaments actuals més eficaços per a combatre aquest problema?

Des de fa molts anys, hi ha uns estàndards per al tractament de la caiguda del cabell i l’alopècia. Aquests són el Minoxidil i el Finasteride. El primer és una substància vasodilatadora utilitzada en el tractament de la hipertensió arterial i que casualment, es va veure que produïa com efecte secundari un augment de cabell en les persones calbes. S’utilitza molt sovint sol o en combinació amb altres substàncies actives per al cabell. El Finasteride, de més recent introducció, és un fàrmac que s’utilitza per al tractament de la hipertrofia de pròstata i que té un resultat molt satisfactori per aturar o frenar l’alopècia androgenètica. És a dir la forma hereditària de calvície. De tal forma, que els homes joves que prenen el medicament en els primers anys de caiguda de cabell eviten arribar a ser calbs com els seus antecessors.

En quins casos estaria indicat realitzar un implant de cabell?

Els implants de cabell consisteixen en l’extracció d’arrels o fol·licles de característiques perpètues com son els de la part del clatell de les persones. Aquests fol·licles trets amb molta cura i col·locats en les àrees sense cabell proporcionen un increment del volum de la massa capil·lar en llocs que sabem que s’ha perdut completament i que de manera definitiva mai més es recuperarà. És un procediment quirúrgic que es realitza amb anestèsia local i una vegada obtingudes aquestes arrels s’implanten en les àrees pobres que acostumen a estar en la part davantera del nostre cap. Els resultats són excel·lents sempre i quan, com es lògic, la part sense cabell sigui relativament petita. Si la persona té una gran abundància de cabell en la part del clatell es poden realitzar més d’una intervenció. Aquest cabell implantat no requereix cures especials i això fa que persones sense una solució per a la seva pèrdua de cabell puguin obtenir un aspecte més juvenil o simplement que els hi generi una més gran autoconfiança.

Què és l’alopècia areata?

Es una caiguda de cabell completament diferent a les ordinàries que es caracteritza per la pèrdua rapidíssima del cabell en forma de rodones que creixen en pocs dies o setmanes produint grans àrees de calvície. La causa més freqüent és l’estrès o els impactes emocionals sobre la base d’una certa predisposició personal a tenir aquest tipus de caiguda. De tal forma, que són persones que sempre que tinguin al llarg de la seva vida algun estrès, se’ls hi manifestarà en forma d’aquesta caiguda peculiar. És molt freqüent, com succeeix amb d’altres caigudes de cabell, que hi hagi problemes de tiroides. El tractament d’aquesta caiguda requereix una visita el més aviat possible a l’especialista que haurà de tractar aquesta incidència de forma molt ràpida per evitar el ràpid creixement de les zones sense cabell. Si això es fa pocs dies després d’haver començat el problema, es pot recuperar el cabell perdut d’una forma ràpida. En casos crònics en els quals la persona té grans àrees de calvície en que han fracassat tots els tractaments habituals, un dels tractaments més favorables i en menys risc per a la salut de la persona és la PUVAteràpia que consisteix en rebre radiació ultraviolada A en combinació amb una medicació que potencia l’efecte de la radiació.

Com afecta la caiguda de cabell en les embarassades i després del part?

Durant l’embaràs les dones gaudeixen d’un moment habitualment esplèndid pels seus cabells, especialment durant la segona meitat de la gestació i això és degut a l’abundància en la seva sang de l’hormona progesterona. És desprès del part i especialment quan la dona interromp la lactància que es produeix una davallada intensa d’aquesta hormona i llavors succeeix la caiguda de cabell, que de vegades, pot ser molt intensa i pot produir, fins i tot, la pèrdua completa del cabell. Això causa una alarma en la majoria de dones però s’ha de saber que aquesta caiguda, inclús si és tan intensa, es recupera totalment sempre i quan la dona comenci un tractament mèdic guiat pel seu dermatòleg i que a la fi farà que en el termini de pocs mesos la dona pugui tenir un cabell igual o millor que abans de la gestació. Si no es fa tractament, el cabell es recupera però deixant sempre una massa capil·lar molt inferior a la d’abans del embaràs.

Contacta’ns

La caiguda de cabell a DermAndTek