• prevencion cancer de piel, andorra dermandtek, prevencion melanomas, cáncer de piel
  • prevencion cancer de piel, andorra dermandtek, prevencion melanomas, cáncer de piel
  • DermAndTek, andorra dermandtek, ultima tecnologia, millor clinica dermatologica, millor dermatoleg andorra
  • DermAndTek, andorra dermandtek, ultima tecnologia, millor clinica dermatologica, millor dermatoleg andorra
  • DermAndTek, andorra dermandtek, ultima tecnologia, millor clinica dermatologica, millor dermatoleg andorra
  • prevencion cancer de piel, andorra dermandtek, prevencion melanomas, cáncer de piel
  • prevencion cancer de piel, andorra dermandtek, prevencion melanomas, cáncer de piel

Diagnòstic precoç digital del càncer de pell (escànner de pigues)

El càncer de pell és, actualment, el tumor més freqüent de l’ésser humà i la seva incidència no fa sinó incrementar progressivament. El diagnòstic precoç del càncer de pell és el seu factor pronòstic principal, existint una relació directa entre el temps d’evolució del tumor i l’índex de morbiditat i mortalitat del mateix.

Dins els càncers de pell trobem tres tipus que componen la gran majoria d’aquests: els relacionats amb l’exposició solar crònica acumulada (carcinoma basocel.lular i carcinoma escatós) i el melanoma, que té major relació amb exposicions solars intenses intermitents (cremades) i que deriva de les pigues. És aquest últim el que posseeix major potencial de risc vital per al pacient, per la qual cosa és fonamental realitzar revisions periòdiques per a la detecció precoç de lesions cutànies malignes o premalignes i reduir la probabilitat de complicacions futures.

Al camp del diagnòstic precoç del càncer cutani, l’epiluminiscència digital ha suposat una fita. Aquesta tècnica permet explorar tota la pell mitjançant un escànner d’augment amb llum polaritzada, que emmagatzema automàticament i de forma digital totes les lesions pigmentades a una base de dades fotogràfica. Això permet tenir un control molt precís sobre els canvis mínims que tenen les pigues i detectar variacions sospitoses de malignització futura. Així mateix, és una eina fonamental per a la detecció immediata dels tumors de pell. L’ús de l’epiluminiscència digital millora el pronòstic del carcinoma basocel.lular, l’escatós i el melanoma, reduint els índexs de morbiditat i mortalitat dels mateixos, ja que permet realitzar un diagnòstic primerenc d’aquestes lesions i procedir a la seva forma de tractament més apropiada.

A DermAndTek utilitzem el sistema d’escànner Fotofinder Bodyscan, tecnologia d’última generació que realitza un mapa corporal complet i digitalitzat en una sola sessió de forma completament innòcua per al pacient.

Aquest estudi digitalitzat ens permet realitzar un seguiment molt precís i segur de l’evolució de cada una de les pigues del cos i detectar qualsevol mínim canvi en el color, textura i/o forma.

 

prevencion cancer de piel, andorra dermandtek, prevencion melanomas, cáncer de piel

Comparativa entre dues revisions realitzades amb Fotofinder

Videos

 

DEMANI CITA