Berrugues

Les berrugues són un dels motius de consulta més habituals en dermatologia, sobretot en nens. Són conseqüència d’una infecció cutània pel virus del papil·loma humà. Es caracteritzen per ser lesions que sobresurten, per tenir un aspecte raspós i per presentar petits punts negres. Solen aparèixer en les mans, peus, genolls i colzes, encara que poden aparèixer en qualsevol part del cos.

El contagi pot ser a través de contacte físic pell amb pell o amb l’inòcul de virus de l’exterior (segons la seva freqüència, en sòls de piscina o vestuaris).

En general, el diagnòstic és simple pel dermatòleg experimentat i es realitza amb l’observació, la palpació i/o l’ús del dermatoscopi.

L’opció del tractament és variable en funció del nombre i tipus de lesions, la preferència del pacient i dels tractaments utilitzats anteriorment. Per tant és necessari avaluar cada cas en particular.

El tractament tòpic consisteix en l’aplicació d’un preparat que combina queratolítics i medicaments amb la finalitat d’eliminar la berruga, dissoldre l’excés de pell i potenciar l’acció del sistema immunològic. El preparat s’aplica diàriament, havent realitzat un llimat de la lesió prèviament.

Una altra alternativa, és la crioteràpia amb nitrogen líquid. Mitjançant aquest tractament s’aconsegueixen uns resultats més ràpids i eficaços que la primera opció, però és una tècnica que solament es pot realitzar per un especialista.

S’aconsella combinar els dos tractaments per tal d’obtenir els millors resultats.