Dermatitis seborreica

La dermatitis seborreica és un trastorn cutani molt prevalent a la població. Es caracteritza per l’aparició de descamació i vermellor, d’aspecte untuós, a les zones més greixoses del cos: al voltant del nas, al front, les celles i/o el pit, principalment. Una forma especial, particularment freqüent, és la dermatitis seborreica del cuir pilós, coneguda popularment com “caspa”.

Tot i que en desconeixem la causa exacta, la dermatitis seborreica està originada en part per un excés de producció de sèu cutani i per un augment de la flora fúngica de la pell. Acostuma a empitjorar en èpoques d’estrès psicològic.

Normalment es tracta d’un trastorn asimptomàtic, tot i que pot arribar a causar pruïja, sobretot a la zona del cuir pilós.

Cal remarcar que la dermatitis seborreica s’ha de considerar com una tendència crònica que tenen alguns tipus de pells, més que no pas un trastorn puntual que es resol de forma definitiva.

El tractament habitual és senzill, tot i que cal mantenir-lo (com a mínim un dia per setmana) per mantenir la pell sense lesions. La dermatitis seborreica es beneficia de diferents opcions terapèutiques, com els antifúngics per regular la flora cutània, els antiinflamatoris (corticoides, inhibidors de la calcineurina), queratolítics (àcid sal.licílic, urea) o reductors (coaltar saponinat). Aquest últim grup de tractaments, els reductors, són especialment útils per a la dermatitis seborreica del cuir pilós, ja que existeixen en forma de xampú i, aplicats dues o tres vegades a la setmana, permeten eliminar la caspa en la majoria d’ocasions.

Molt sovint cal un tractament de xoc, més intensiu, durant un període de dues o tres setmanes, i posteriorment un de manteniment, de duració indefinida, aplicat de forma ocasional durant la setmana. Tot i que el tractament és senzill, la dermatitis seborreica sol ocasionar problemes estètics notables al pacient que la pateix, doncs apareix a zones especialment visibles com la cara, tal i com s’ha esmentat. Per aquest motiu, val la pena consultar amb el seu dermatòleg per trobar el tractament més simple i efectiu en el seu cas, per fer desaparèixer la vermellor i la descamació.