Virus del papiloma humà

El virus del papiloma humà (VPH) integra un grup de més de 100 tipus de virus que majoritàriament es manifesten amb berrugues en les mans i els peus. Tot i així, hi ha alguns amb una especial capacitat per a infectar l’àrea genital i es transmeten per contacte sexual. La majoria d’homes i dones actius sexualment el tenen o l’han tingut en algun moment de la seva vida i la majoria no ho saben ni ho han sabut.

El podem classificar segons la seva virulència:

  • Cap risc: no tenen efectes perjudicials en absolut
  • Baix risc : poden provocar berrugues genitals
  • Alt risc: poden provocar canvis cel·lulars que poden induir un càncer del coll uterí, vulva, vagina i anus. En els homes, poden provocar càncer d’anus i del penis. 

La majoria d’infeccions pel virus del papil·loma humà desapareixen per si soles entre el 8- 13 mes de la infestació. Tot i així hi ha certes infeccions que no desapareixen i es queden amb estat latent en el cos durant anys sense ser detectades. És per aquest motiu que moltes vegades és molt difícil determinar el focus d’infecció.

Com que la majoria de les infeccions per VPH no provoquen simptomatologia, es recomana realitzar frotis de raspat cervical (Papanicolau), així com els tests específics de forma rutinària com a prevenció i com a detecció precoç d’un possible càncer de cèrvix. Sobretot en les persones considerades d’alt risc:

  • Conducta sexual d’alt risc – sense prevenció
  • Fumadors
  • Dones amb un alt número d’embarassos
  • Malnutrició
  • Sistema immunològic deprimit

Tot i que en l‘actualitat, no hi ha un tractament mèdic específic antivíric, les berrugues genitals es solen tractar amb aplicacions tòpiques, crioteràpia o bé amb tractament làser.