Pigues

Tots els humans tenim pigues. Això és especialment cert en les persones de pell clara i que han estat exposades al Sol de forma activa o passiva. Tot i que la immensa majoria de les pigues són benignes i al llarg de la vida no es transformaran en un càncer de pell, és necessari que periòdicament ens les revisem amb el dermatòleg, doncs tenen un curs i poden patir canvis. Gran part dels càncers de pell apareixen en zones de pell aparentment sanes, sense lesions ni pigues prèvies.

No obstant, alguns melanomes (càncer de pell molt agressiu i particularment freqüent en gent jove) poden originar-se en una piga antiga. Les pigues (nevus melanocítics) estan compostes per cèl·lules pigmentades (melanòcits) que es disposen com llambordes a la superfície de la pell. Aquests melanòcits pateixen canvis i es reprodueixen al llarg de la vida, ja sigui per exposició solar o de forma espontània. Part d’aquests canvis (displàsia) poden incrementar el risc de degeneració a cèl·lules malignes i esdevenir un melanoma.

Per aquest motiu, és vital que tinguem cura de les nostres pigues i estiguem pendents de les noves que ens apareixen i dels canvis que puguin patir les antigues. Els signes visuals que ens haurien d’alarmar són la coloració negra, el creixement ràpid de la piga o la seva irregularitat en quant a forma o color. No obstant, aquests signes acostumen a aparèixer en un període relativament avançat del tumor. Idealment, s’haurien de detectar els canvis més incipients per tal d’evitar riscos futurs realitzant un tractament precoç. L’eina que ens permet la detecció precoç de canvis microscòpics en l’estructura de les pigues i aconseguir un diagnòstic molt precoç del càncer de pell es la Dermatoscòpia digital. Mitjançant un escàner de pigues digitalitzat (Fotofinder Bodystudio) ens és possible fer un mapeig de totes les lesions pigmentades d’una persona i detectar-ne canvis mínims que indiquin un risc de degeneració a càncer. Ens facilita a més prendre fotografies microscòpiques de totes i cada una d’elles i emmagatzemar-les per tal que en a la propera visita amb el dermatòleg les poguem comparar i observar variacions menors.

La Dermatoscòpia digital corporal, una tècnica pionera i totalment innòcua pel pacient, ha marcat un abans i un després en el diagnòstic precoç del càncer de pell i fa possible la detecció primerenca i l’eliminació de qualsevol piga que pugui tenir risc de degeneració futura a un càncer de pell. Alhora, també ens serveix per diagnosticar un càncer de pell ja establert, orientar-nos sobre el seu grau d’evolució i plantejar-ne el millor tractament possible, sigui o no amb cirurgia.

Per tots aquests motius és recomanable que, com a mínim un cop a l’any, visitem el dermatòleg per revisar amb Dermatoscòpia totes les pigues que tinguem i fem un mapeig corporal per a la prevenció de futurs riscos.

Per a més informació clicar aquí