Polls

Els polls o Pediculus humanus capitis són paràsits que majoritàriament habiten en el cap, tot i que a vegades també es poden trobar en les celles i les pestanyes. S’alimenten de la sang humana.

El seu cicle de vida dura uns 30 dies en el cap, per contra no sobreviuen més de 24/48 hores sense un hoste humà. Les fases són:

  • Llémena: són els ous dels polls. Tenen una forma ovalada, de color blanc i es troben enganxats al cuir pilós mitjançant una substancia enganxifosa que secreten. Tarden uns 7-9 dies en convertir-se en nimfes.
  • Nimfa: poll immadur. S’alimenta de la sang humana i tarda uns 9-12 dies en convertir-se en poll adult. Normalment no són el focus de contagi, ja que no es traslladen de cap.
  • Polls adults: sobreviu 30 dies en el cuir cabellut. Són paràsits de color grisos i amb 6 potes. No salten ni neden. La infecció es produeix per contacta directe cap amb cap o bé a través d’objectes de persones infectades com un raspall o barret. Les femelles són més grans que els mascles i son capaces de generar més de 200 ous al llarg de la seva vida.

 La seva disseminació comença amb el contacte d’una persona que està infectada. Es comú que els nens en edat escolar es contaminin més freqüentment pel fet d’estar en contacte entre ells durant moltes hores. Un altre factor d’infestació, és a través d’objectes de persones infectades, com per exemple la roba, una pinta o raspall.

El símptoma més comú que experimenta una persona infectada és prurit intens i constant. El prurit és degut a una reacció al·lèrgica del nostre sistema immunitari envers la saliva del poll. El fet de rascar-nos provoca un envermelliment de la zona. Per últim, el fet de tenir una sensació de coïssor constant provoca irritabilitat i mal humor. 

Quan s’identifiquen polls s’ha d’actuar immediatament per evitar la seva proliferació amb locions anti-polls i amb la revisió periòdica i manual fins assegurar-nos que no queda cap poll ni llémena.