Psoriasis

La Psoriasis és, segurament, la malaltia cutània més freqüent i popular amb una prevalença del 2-3 % en la població general. Es presenta de forma molt variable entre pacients i sol cursar amb períodes d’estabilitat i de brots al llarg de la vida. Cada persona té un tipus específic i únic de psoriasi, ja sigui per la localització i tipus de lesió o per la interacció entre la malaltia i la persona, ja que el grau d’impacte que té sobre cada persona és diferent. Tot i així, la forma més típica, denominada “en plaques”, mostra unes característiques semiològiques molt riques que permeten, en la majoria de casos, un diagnòstic ràpid i precís.

Es una afecció crònica de la pell que tot i no ser una patologia greu, si que té una implicació molt important en la qualitat de vida de la persona. Majoritàriament, es caracteritza per l’aparició de plaques eritematoescatoses i hiperqueratòsiques (amb vermellors i crostoses) en els colzes, genolls i cuir cabellut. Tot i que sol afectar exclusivament a la pell, hi ha certa incidència de lesions en les ungles i inflamació en les articulacions (artritis psoriàsica).

Tot i que sempre ha estat considerada com una malaltia exclusivament cutània, en l’actualitat és coneix que els fenòmens inflamatoris que condueixen a l’aparició de plaques de psoriasi afavoreixen la manifestació d’altres malalties sistèmiques (comorbilitat).

És per aquest motiu que es considera molt important el diagnòstic precoç de la psoriasi i la monitorització rutinària d’altres malalties que coexisteixen en el pacient. La presencia d’aquesta comorbilitat determina en moltes ocasions el tractament a prescriure per tractar la psoriasi i el pronòstic global del pacient.

Tot i que es desconeix l’origen de l’afecció, si que hi ha constància de que existeixen processos inflamatoris en les lesions de la pell degudes a una resposta immunològica anormal. Es per aquets motiu que els tractaments, tenen, bàsicament, una acció antiinflamatòria i immunomoduladora.

Freqüentment, s’aconsella l’ús de preparats tòpics i en els casos de psoriasi severes es solen co-administrar fàrmacs orals. Tot i així, cal tenir en compte que és habitual que la psoriasi afecti una gran part del cos o bé tingui un curs crònic, fet que contraindica l’ús d’aquests fàrmacs pels seus efectes adversos. Per aquest motiu resulta especialment útil tractar-la amb fototeràpia, que consisteix amb l’aplicació de radiació ultraviolada de tipus A i/o B.

Per a més informació clicar aquí