Estries

Les estries surten com a conseqüència de la ruptura de la pell per un excés de tensió i acostumen a aparèixer en adolescents i dones embarassades o en canvis de pes bruscs.

Existeixen pocs tractaments que disposin d’evidència científica que recolzi la seva utilitat per a millorar les estries. La combinació del làser no ablatiu i làser ablatiu fraccionat és l’únic procediment capaç de reparar la pell afectada en poques sessions.

El làser no ablatiu fraccionat permet estimular la síntesi de col·lagen i en conseqüència repara les fissures dèrmiques de la pell (estries). Actua mitjançant calor profunda, per la qual cosa no genera ferides ni crostes que facin visible el tractament des de l’exterior.

El làser ablatiu fraccionat ablatiu es un complement de l’anterior especialment per aquelles estries molt profundes, de gran amplitud i que precisen d’una major intensitat d’energia per a ser eliminades.

La teràpia es realitza mitjançant diverses sessions (un mínim de 6 en total), separades per un mes i amb una durada de pocs minuts.

La combinació d’aquests làser aporten una millora progressiva en l’aspecte de les estries (en cas que siguin blanques) o fer-les desaparèixer (quan són rosades i recents).