Ungles

Les ungles, igual que la resta del cos, també poden patir diferents malalties. Encara que generalment, aquests trastorns no són greus i solen ser de fàcil tractament és important saber-los detectar a temps per prevenir i/o detectar possibles problemes de salut. Els orígens d’aquestes patologies poden ser múltiples, però majoritàriament l’estrès, la contaminació i una inadequada nutrició són les principals fonts de la major part de les afeccions de les ungles.

MALALTIES MÉS COMUNS

MICOSIS

És una infecció provocada com a conseqüència de la reproducció descontrolada de fongs microscòpics. Provoca normalment l’elevació d’una part de la ungla per l’acumulació d’una secreció semiviscosa de color gris, l’aparició de petites taques blanques en la superfície de la ungla i l’engrossiment del dit infectat. És important identificar el tipus de fong per poder prescriure el tractament adequat per la seva eliminació.

UNGLA ENCARNADA O CLAVADA

És una afecció comú deguda a que la ungla, freqüentment la del dit gros del peu, creix en l’interior del mollà periungueal provocant una petita ferida que provoca dolor, inflamació i fins i tot infecció.

Normalment es produeix per utilitzar un mal calçat, per un mal tallat de les ungles , per una hipersudoració del peu o per desviacions o malformacions dels dits.

El tractament de la ungla clavada, per tal que sigui definitiu, recomanem realitzar una petita intervenció per eliminar la part de la ungla que es clava i així evitar la ferida i que es torni a repetir.

UNGLA ESTRIADA

És una malformació de la superfície de les ungles que no fa dolor però aporta una textura peculiar al tacte de les ungles. Cal diferenciar entre:

  • Estries longitudinals: solen aparèixer amb l’edat, a partir dels 60 anys per qüestions hereditàries.
  • Estries transversals o “Línies de Beau”: en aquest cas parlem d’una alteració en el creixement de les ungles provocada per una mala alimentació, per un quadre febril, com a conseqüència de certs medicaments o bé coma senyal d’alguna patologia. És per aquest motiu que es recomana visitar al seu dermatòleg per determinar la causa i poder-la tractar el més ràpid possible.